företag

Tjänster vi erbjuder

För företag som vill nå olika talanger erbjuder vi utbildningar och samarbeten inom jämställdhet och mångfald. 

Anlita oss som föreläsare

Föreläsningar

Vi föreläser för företag som vill skapa inkludering och resultat med jämställdhet och mångfald. Syftet kan vara inspiration, innovation, och ökad kunskap inom ett visst område. 

Ta del av lärorika kurser

Kurser

Vi erbjuder företag kurser med både teoretisk kunskap, såväl som praktiska övningar, för ökad jämställdhet och mångfald inom företaget. 

Anordna slagfärdiga events

Events

Kvinnovation har utvecklat en beprövat framgångsrik metod för interaktiva och innovativa events. Vi hjälper er att att anordna events som tilltalar och engagerar er målgrupp.